Världsvaluta

Kan Bitcoins bli en världsvaluta?  
Bitcoin har försiktigt inlett en bana mot att bli världens första världsvaluta någonsin med hjälp av internet.  
Vem som helst kan när som helst snabbt delta i Bitcoin nätverket, det är nu lika enkelt som att skaffa sig en email adress. Bitcoin har idag spridits över hela världen. Idag finns människor som använder Bitcoins i över 85 länder, på siten localbitcoins.com kan du hitta personer i länder som du antagligen inte ens visste existerade, t.ex Sant Lucia som har Bitcoins.
Denna bild som visar ett axplock av användarna, visar hur dessa är utspridda över hela världen.
En sökning på webbstatistik sidan Alexa visar hur populär Bitcoin forumet www.bitcointalk.org är i olika länder. Ju lägre siffra ju populärare. Den visar något förvånande att Bitcoin just nu är stort på Sri Lanka.
Detta skulle dock kunna förklaras med att internet trafik från andra länder går via Sri Lanka.
Bitcoin är den enda elektroniska valutan i världen som inte kontrolleras av ett enskilt land, en enskild världsdel eller enskilt företag.

Dollarn riskerar eller kommer enligt flera experter att förlora sin roll som världsvaluta och den kommer inte att ersättas av kinesiska RMB Renminbin.

Business insider: The Media Won’t Touch This Story About The End Of The US Dollar
-Marin Katusa is Chief Energy Investment Strategist for Casey Research (Casey var några av de få som förutsåg finanskrashen 2008.)

Faktum är att utifrån ett visst synsätt kan dollarn ej betraktas som en äkta världsvaluta. 
En valuta som enbart skapas av bankerna i ett enda land är inte en världsvaluta.
Vem eller vilka som har rätt att skapa en valuta är viktigare än man kan tro.
Det är nämligen för alla länder en stor risk att använda en valuta som ägs och kontrolleras av ett annat land. Oberoende av vilket land detta är. En enorm ekonomisk kontroll, vilket är detsamma som makt och fördel övergår till det land som har denna valuta.
Ett exempel som gör detta väldigt tydligt är följande:

Ponera att du ägde en värld där alla använde dina pengar och du var den enda som kunde trycka nya. Det skulle innebära att du kunde köpa upp precis allt. Det här är anledningen till att flera härskare och kungar genom tiderna alltid varit de rikaste. Det är också en av de tekniker som diktatorer använder för att se till att vara de som ständigt har mest makt av alla i ett land, om alla använder deras pengar kan de köpa vem eller vad som helst.

Faktum är att USAs frihetskrig handlade just om rätten att få producera sin egen valuta utan skuldsättning. Storbritanien krävde att kolonierna skulle låna pengar in i existens från deras centralbank.
Vilket hade inneburit att USA och dess invånare för evigt skuldsattes till England. När pengar lånas in i existens skapas mer skuld än det skapas pengar. 

En rätt de sedan ”förlorade” 1913 till privatägda banker som i en kartell gick samman och startade “Federal Reserve”. Varje gång USAs regering nu behöver mer pengar så lånar de dem av denna privata centralbank. Istället för att trycka upp dem själva utan skuld.

Vilket resulterat i att landets invånare nu har världens högsta statsskuld någonsin. En skuld som håller på att skena iväg. Denna skuld är till de privata ägare av de banker som äger denna centralbank.

En rolig länk som visualiserar både Europas och USAs skulder.
http://demonocracy.info/infographics/usa/us_debt/us_debt.html

Samma ”utförsäljning av rätten att trycka pengar” inträffade i Kanada 1974. Utan gemene mans kännedom om beslutet.  

Med ett tydligt resultat som följd.

En stor del av deras skatter går nu till att betala av den skuld de har till några privata banker som skapar pengar med en tillhörande skuld i sitt system, från luft.
För att läsa mer om hur de gick till Kanada:
http://www.laprogressive.com/canada-austerity/
Ett annat exempel på hur makten förflyttas är följande.
Genom att trycka mängder med nya pengar får du inte bara mer pengar, du minskar även värdet hos de som sitter på stora mängder av din valuta vilket är vad som sker i en inflation. På så sätt kan du se till att behålla och kontrollera makten. Du blir alltid det rikaste landet eller den rikaste i ett land.
Samtidigt spelar värdeminskning av andras pengar inte någon som helst roll för dig eftersom du själv har möjlighet att trycka mer pengar gratis.

Exakt det här argumentet användes i Kanada för att skänka bort rätten att låta regeringen skapa sina egna pengar. Man sa att om inte pengar lånades med en skuld, skulle det leda till en skenande inflation då det skulle bli alldeles för enkelt för politiker att trycka nya pengar för att satsa på samhälls åtgärder. Detta eftersom människor är emot skatt.Ett enkelt sätt att visa på varför inflation dvs tryckande av mer pengar är stöld är följande.

Om det finns 100 kr i ett land totalt och du äger 50kr, äger du 50% av värdet på ekonomin.
Om nu någon går in och trycker 100 nya kronor. Äger du plötsligt 50/200 kr vilket är 25%.
Resultat är samma som om du betalat 50% dvs 25 kr i skatt. Inflation är utan en motsvarande ränta en beskattning av dina pengar.

Det här är anledningen till att den österrikiska skolan ekonomer ofta kallar inflation för stöld. Därför att man genom att trycka nya pengar gör det på bekostnad av alla de som redan använder valutan. När detta ständigt sker i stor skala, sker en ständig värdeförflyttning från de som använder pengarna till de som trycker nya av dem. Precis som en värdeförflyttning sker när skatt samlas in men utan att detta märks på samma sätt.

I Sverige står privata ägda banker för över 90% av alla nya pengar som trycks. .
Vår egna riksbank står för en försvinnande liten del av de nya pengar som skapas.

Ett annat exempel på hur valutan kan ge makt är om du får till en deal med några oljeländer om att enbart handla olja i din valuta. Då kan du få andra länder att växla till sig lager med din valuta. Om du sen av någon anledning låter sedelpressarna gå varma, minskas sakta värdet på deras innehav, vilket innebär att de förlorar pengar. Själv kan du betala eftersom du kan trycka upp så mycket som behövs.
Både du och oljelandet gynnas på så sätt och blir en rikare ekonomi på bekostnad av de andra länderna som på så sätt får betala ett högre pris på oljan.
Denna deal fick president Nixon till 1973 med Saudi Arabien.
Detta precis efter att USA slutat med att backa sina pengar med en guldreserv.

Värdet på dollarn har sedan till stor del baserats på att världen varit tvungna att använda denna valuta för handeln med olja.

Det skapade en efterfråga på dollarn och band upp enorma mängder för att länder snabbt skulle kunna handla olja.

Dessa börjar nu att frigöras samtidigt som USA låtit sedelpressarna gå för fullt. Vilket är väldigt enkelt och när valutan enbart är en elektronisk siffra som behöver få en till nolla.

Den långsiktiga effekten blir att värdet på dollarn riskerar att sjunka ordentligt. Det hela kan skapa en negativ spiral. I takt med att värdet sjunker börjar allt fler innehavare av dollar sälja av dessa innan de minskar alltför mycket i värde. Värdet minskar då ytterligare och en hyperinflation riskerar att bryta ut.
USA kan inte backa upp dollarn genom att trycka mer dollar. Tvärtom minskar detta bara värdet på pengarna som redan finns.
På grund av de ovan nämda riskerna är dollarn på väg att mista sin roll som världsvaluta.

Kina tillsammans med Ryssland och en mängd andra länder har bestämt sig för fasa ut dollarn.

De fruktar att USA trycker för mycket pengar och därmed minskar värdet på de pengar USA är skyldiga Kina samt, de dollar Kina innehar.

2009 Fruktade tex Kina att USAs privat ägda riksbank FED tryckte pengar under bordet.

Inte heller Kinas valuta är att rekommendera som världsvaluta. Detta eftersom Kina är beroende av USAs import. Kina måste därför hålla nere värdet på sin valuta jämt emot dollarn.
Varje gång dollarn minskar i värde måste Kina följa med genom att även de trycka nya pengar.

De är med andra ord två av världens största valutor som tävlar om att minska i värde vilket tvingar övriga världen att följa efter. När Euron nu rasar i värde blir Sveriges export och turist-industri lidande och Sverige kommer därför antagligen förr eller senare att tvingas öka takten på inflationen.

 

På så vis pågår en ständigt nedåtgående spiral av valutornas värde. Alla länder är tvungna att se till att deras valuta inte ökar för mycket i värde. Då stannar turismen och exporten. Denna värdeminskning märks dock inte särskilt tydligt av genom att kolla på en annan valuta, eftersom de minskar i värde ungefär i samma takt.

Utan märks istället av genom att köpkraften minskar. Det krävs mer pengar för att köpa samma vara.

Du kanske minns dessa glasspriser.

Om man granskar dollarn så har den minskat till 2 hundradelar av sitt värde från början av 1900 talet. Bara 1 tiondel av värdet från 1971 finns kvar.

En liknande värdeminskning sker för Svenska kronan.

Svenska kronans värdeminskning, inflation tabell
Kronans värdeminskning från 1938 till 2008

Tabellen kommer ifrån: http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b194.htm

Bitcoin som inte tillhör något land hindras inte från att öka i värde.

Fundera på vad som händer om du hade 1938 haft 1000 kr och dessa behållit sitt värde eller t.om ökat i värde. Det är fullt möjligt att du skulle få se följande.

Faktum är att eftersom Bitcoin ges ut av en i förväg bestämd matematisk formel som inte kan ändras. Så kan inget land kan pressa valutan till att minska i värde. Inget enskilt land drabbas därför utav en värdeökning eller minskning av valutan Bitcoin.

Inget land, eller inga privata banker kan heller trycka pengar under bordet. Allt sker helt öppet.

Om en stor del av internationella handeln övergår till att ske i en valuta som tillåts öka i värde. Tvingas inte länder längre att minska sina valutor i värde på samma sätt.

Av alla 178 valutor i världen är Bitcoin ensam om att tryckas i en förutbestämd upplaga.
Som enda valutan i världen är därmed Bitcoin designad för att behålla och öka i värde.

Märk dock att denna värdeökning är designad för att ske över en lång tid. Detta för att ge Bitcoins en långsiktighet.

I takt med att en Bitcoin ökar i värde handlar man istället i allt mindre enheter.

Vissa säger att en valuta som ökar i värde är något negativt, men Bitcoin är inte tänkt att ersätta länders valutor utan fungera som ett komplement.

Att ge människor ett val mellan flera valutor är något som världens främsta valuta experter som tex Bernard Lietaer förespråkar.

Detta är det enda sättet som en frivillig valuta kan designas på. Ingen har lust att prova en ny valuta som garanterat skulle minska i värde. Enda sättet att få folk att använda FIAT valutor som sjunker i värde är att tvinga dem genom lagstiftning. Genom att kräva att skatt betalas i en viss valuta. Kan man på så sätt se till att människor använder den, trots att de förlorar inkomst på detta genom att den ständigt minskar i värde.

Vad det gäller dollarn har Kina på grund av riskerna med ett annat lands valuta börjat köpa upp guld, men guld kan förfalskas, något som de nyligen upptäckte när de köpt guld från USA som skulle legat i Fort Knox och miljontals av dessa guldtackor visade sig i en oberoende undersökning vara förfalskade!

Att basera en valuta på en guldreserv är svårt. Ingen kommer släppa in medborgarna för att kolla att allt guld verkligen finns och därmed finns inte någon möjlighet att se att detta överensstämmer med antalet sedlar som trycks. Kontrollanter kan användas men det är svårt att ständigt kontrollera äktheten på miljontals guldtackor.
Guld fungerar inte heller i dagens snabba handel som sker online. Det är dyrt, riskabelt och tidskrävande att frakta, vilket knappt ens fungerade innan internet. Anledningen till att vi gick över till sedlar. Guld lämpar sig än mindre för internationell handel av mindre varor.
Värdet riskerar även långsiktigt att försvinna när guld börjar hämtas från asteroider. Planen är att redan om två år börja med detta projekt dock lär det dröja innan planerna lyckas. 
Anledningen till att använda guld, har varit att kontrollen av mängden guld inte kan utsättas för manipulation av något enskilt land. Inget land kan enkelt trycka nytt guld på bekostnad av något annat land. Guld är även omöjligt att tillverka kopior av.
FN insåg redan 2009 att det behövs en ”världsvaluta” utanför ett enskilt lands (USA eller Kinas) kontroll.
Men USA har veto och det kan därför ta lång tid innan världens politiker kommer enas om hur en ny världsvaluta ska se ut. Ett annat problem med denna valuta är hur den ska ges ut och vem som ska få rätten att trycka denna valuta.
Exakt de problem har Bitcoin löst i elektronisk form. Bitcoin trycks i en begränsad mängd efter en i förväg matematisk formel som ingen kan ändra på till sin fördel. Dessa delas istället ut enligt en formel med programmerade regler, till vem som helst var som helst över världen, som närsomhelst bidrar till nätverket med sin dators beräkningskraft.  
Försöker någon ändra på denna formel är denna inte en del av nätverket.
För att delta i nätverket måste datorn ha samma regler. Annars är den inte kompatibel. Inte ens de som utvecklar Bitcoin kan ändra dessa grundläggande regler utan att nästan hela nätverket av användare accepterar detta.  
Alla i nätverket känner till reglerna genom sin kopia av dessa och övervakar på så sätt att alla andra följer dessa.

Eftersom rätt regler är ett måste för att få delta blir det i teorin omöjligt att manipulera dessa.

Det finns dock möjliga svagheter med systemet, tex finns risken att någon går in och tar över systemet genom att gå in med mer datorkraft än nätverkets totala kraft. Detta vore extremt kostsamt och tidskrävande en superdator bestående av tusentals kretskort skulle behövas. Detta skulle innebär att en så kallad dubbel spendering blir möjlig. En sådan förstör inte nätverket men trovärdigheten försvinner och det kan ta tid innan den återhämtar sig. Det är kanske inte troligt att någon gör detta idag, men det är inte omöjligt. 

Det är också möjligt att Bitcoin i framtiden förbjuds i flera länder tex USA för att skydda dollarn.
Vilket i så fall skulle innebära att få människor skulle vilja ha med systemet att göra.

På grund av ovanstående kommer Bitcoin vara ett experiment och det är först i efterhand man kommer kunna avgöra vad utgången blir. Därför kan det vara intressant att följa men det innebär också att man absolut inte bör ha mer i Bitcoins än vad man har råd att förlora.

Kanske behöver vi en elektronisk valuta som inte kan manipuleras eller anpassas för att gagna ett visst land och som inte ges ut av privata banker vars ägande till största delen tillhör några privatpersoner.

En valuta som inte skapas i form av lån, med tillhörande skuld.

Bitcoin som skapades 2009 verkar ha löst alla dessa problem och närmar sig nu slutet på sitt 3e år utan att en enda gång ha hackats.

Om du har webläsaren CHROME kan du kolla på denna globen nedan som visar ett axplock av användarna världen över.

Bitcoin nodes spread over the world image