Allt om Bitcoin ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer samt hur du förvärvar och förvaltar det säkert.Bitcoin är den första fria valutan som lagrar värdet i dina besparingar decentraliserat över internet. Fri från staters, myndigheters och organisationers nycker, infall och påverkan.2008 slog världens centralbanker på tryckpressarna i ett försök att rädda den sjunkande finansiella sektorn. 14 år senare så är hela ekonomin beroende av denna gränslösa och allt större mängd "tryckta" pengar in i systemet vilket är den primära anledningen till inflationen vi nu ser världen över.2009 lanserades Bitcoin för att åter ge oss makten över våra tillgångar och friheten att bruka dem som vi behagar utan transaktionsbegränsningar, godtyckliga beslag eller indirekt stöld som inflationen och utökningen av penningmängden vårt nuvarande monetära system tillåter.


Bitcoin är världens största, säkraste och friaste digitala hårdvaluta. Den är inflationssäker och okonfiskerbar då varken personer, stater eller företag kan ändra eller kontrollerar den underliggande decentraliserade koden för Bitcoin och dess regler.Till skillnad från världens nuvarande instabila monetära system som är extremt komplext och ständigt påverkat av politiker och finanssektorn så är Bitcoins "penningpolitik" tydlig och pålitlig. Vid lanseringen 2009 definierades penningpolitiken i dess kod som ett fast utbud av 21 000 000 Bitcoins som aldrig kan överstigas. Detta gör den till världens hårdaste valuta utan inflation.Många liknar Bitcoin med digitalt guld


Världens nuvarande monetära system baseras på fiatpengar vilket är ett nytt och experimentellt valutasystem med en kort och extremt volatil historia, speciellt för fiatvalutor i utvecklingsländer.Fiatpengar i nuvarande form introducerades 1971 och är första gången någonsin som pengar inte baseras på en sällsynt och eftertraktad tillgång som guld. Innan införandet av fiatpengar utgjorde sällsynta jordartsmetaller i årtusenden pengar, framförallt guld. På 1800-talet följde guldstandarden och guldmyntfoten där länders valuta kopplades till guld som underliggande tillgång. Detta gav dem status av verklig hårdvaluta med ett långsiktigt lagringsvärde. D.v.s. Ett guldmynt idag köper dig lika mycket om 100 år.1971 togs uppbackningen av guld bort för US dollarn, vilket därefter tillät den och andra länders valutor att tryckas i oändlighet. Den följande inflationen detta system skapar är stöld av våra besparingar och arbetade tid.Sunda pengar ersattes av dåliga pengar och korruption.


Köp av Bitcoin sker enklast via krypto växlingsajter eller via växlingsappar direkt i din telefon.Med en kryptoplånbok så kan du sedan enkelt förvalta tillgången samt skicka och ta emot Bitcoin. Ungefär som med SWISH appen. Skillnaden är att detta sker decentraliserat direkt på blockkedjan, utan mellanhänder som banker, företag eller myndigheter.


Räcker inte informationen vi har på hemsidan? Då är Allt om Bitcoin podden för dig. Finns tillgänglig på alla stora plattformar som Spotify och iTunes.Vill du samtidigt tjäna Bitcoin medans du lyssnar så rekommenderar vi att du installerar Fountain.fm podd appen på din telefon där du tjänar sats på allt du lyssnar. Du kan även stödja alltombitcoin.se genom att skicka sats till oss genom appen.

© alltombitcoin.se. All rights reserved.


Bitcoins födelseFör att förstå Bitcoin är det bra att förstå varför den skapades. Efter finanskrisen 2008 startade världens centralbanker ett experimentellt program av kvantitativa lättnader som i innebär tryckandet av pengar i en icke tidigare skådad mängd.
Detta gör världens nuvarande valutasystem som är fiatpengar till motsatsen till hårdvaluta. Hårdvaluta definieras som pengar med ett säkert, beständigt värde och obefintlig inflation.
2009 kom motreaktionen. Bitcoin, världens första icke manipulerbara hårdvaluta. Det bästa alternativet till världens nuvarande korrupta monetära system.Fiatpengar möjliggör stöld av folkets besparingar direkt genom beslag av bankkonton utan rättsprocess men framförallt indirekt genom tryckandet av mer pengar och den massiva inflationen som följer av mer pengar i cirkulation.Nedan har vi några av många exempel som visar att vi inte kan förlita oss på centraliserade valutasystem då de allt oftare manipuleras av "rättssäkra" staters och företags nyckfullhet.2010 frös och blockerade Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal och Western Union alla konton och transaktioner för mediaorganisationen WikiLeaks utan rättsprocess.
2013 i vågen av finanskrisen 2008 så beslagtog EU 10% av medborgarnas insättningar i cypriotiska banker helt utan förvarning för att rädda deras dåligt förvaltade ekonomi.
2021 frös Kanadensiska staten bankkonton för deltagarna av #freedomconvoy2022 och de som stödde den utan rättsprocess. Dessutom konfiskerades 20 miljoner dollar som donerades till protesterna via GoFundMe.
2022 fryser kontinuerligt länder i västblocket och Ukraina samt Ryssland bankonton för journalister som publicerat material mot sitt lands ståndpunkt i konflikten utan rättsprocess.


Är Bitcoin digitalt guld?Bitcoin är inflationsäkra pengar som inte kan konfiskeras eftersom ingen person, företag eller regering kontrollerar den.
En digital tillgång som styrs av oföränderlig datakod på tusental individers och organisationers datorer(noder) världen över. Detta nätverk av Bitcoin noder vilket vem som helst kan delta i och köra på en vanlig dator deltar i att verifiera krypterade transaktioner internationellt, utan begränsningar och utan avbrott 24/7 sedan lanseringen.
Denna decentraliserade mjukvarukod är i slutändan det som ger Bitcoin dess starka säkerhet och försäkringar mot beslag.
Bitcoin har en penningpolitik som alla kan förstå och lita på, eftersom ingen enskild individ eller organisation har förmågan att ändra den. Vid lanseringen 2009 definierades Bitcoins penningpolitik i dess kod som ett fast utbud av 21 000 000 Bitcoins som aldrig kan överstigas. Detta gör den till världens hårdaste valuta med obefintlig utökning av penningmängden. Fiatpengar tappar å andra sidan köpkraft för varje dag du sitter på dem, medans Bitcoin på sikt ökar i värde, även om dens kurs stundtals är volatil.Till skillnad mot centralbanksystemet, andra kryptovalutor, digitala betalsystem som VISA, Mastercard och SWISH så har Bitcoin ingen central kontrollpunkt som kan göra förändringar i penningmängden, blockera transaktioner eller ändra regelverket.Bitcoins decentralicerade natur och fasta utbud ger den egenskaper som liknar guld men i digital form. Det gör den lämplig för den moderna ekonomin och tillåter andra funktioner som inte är möjliga med fysiska tillgångar.


Viktiga egenskaperBrist och begränsning av mängden myntenheter är en nyckelegenskap för hårdvaluta. Fram till Bitcoins intåg hade internet ingen egen digital valuta men med Bitcoins maximala mängd på 21 miljoner mynt, dess decentralicerade natur och öppna källkod kan en fri, inhemsk digital internethårdvaluta existera. Denna egenskap gör att Bitcoin ofta kallas för digitalt guld.Bitcoin är ett digitalt värdeförråd med många fördelar jämfört med dess fysiska motsvarigheter. Du kan billigt, snabbt och enkelt flytta eller betala med dina Bitcoin över hela världen utan tillgång till bankkonto och du kan enkelt förvara tillgången till denna resurs genom att memorera din krypteringsnyckel. Krypteringsnyckeln ger dig tillgång till dina Bitcoin som är sparade på blockkedjan på internet och inte fysiskt på din telefon eller dator. Detta tillåter dig att ta med dig massiva tillgångar över landsgränser utan begränsningar eller beslag.Vid krissituationer, konflikter, krig och flykt är det svårt att få tillgång till sitt lands bankkonton och andra tillgångar då infrastrukturen i dessa centraliserade system blir förstörda och värdet av valutan decimeras. Till skillnad mot detta så är Bitcoins decentraliserade system utspritt över hela världen och även om alla Bitcoin noder stängs ned i ett land påverkas inte Bitcoins funktioner. 2021 förbjöd Kina all Bitcoin mining i landet vilket som mest stod för 75% av hela Bitcoinnätverkets processorkraft. Detta påverkade inte Bitcoins transaktioner och några månader senare så var dessa system åter i drift i andra länder.Senast såg vi flyktingar från Ukraina som inte kunde komma åt hemlandets banktillgångar från tillflyktsorten eller så blev de berövade den fysiska valutan de hade med sig samtidigt som värdet av valutan var halverad. I motsats till dessa kunde flyende med Bitcoininnehav och enbart kläderna de hade på sig få full tillgång till sin förmögenhet utan risk för beslag.


Bitcoins blockchain/blockkedjaTekniken bakom Bitcoin bygger på öppen källkod/open source vilket är en decentraliserad modell för programvaruutveckling som uppmuntrar öppet samarbete där ingen central organisation påverkar dess utveckling.Den viktigaste delen av denna mjukvarukod är en krypterad decentraliserad databas som kallas blockkedjan/blockchain som innehåller Bitcoin huvudboken/ledgern, vilket är Bitcoins bokföringsdatabas som innehåller alla transaktioner som någonsin utförts. Denna decentraliserade databas är distribuerad på ett nätverk av hundratusentals Bitcoin noder som alla har en full kopia av denna databas och ser till att hålla den säker och okorrumperad.Nya Bitcoin transaktioner adderas till denna blockkedja genom att ett till block adderas till det sista blocket i kedjan. Detta block innehåller de senast verifierade transaktionerna och skapas av speciella Bitcoin datorer/noder som kallas för mining noder.Dessa "gruvarbetare" tävlar med alla andra mining noder att lösa ett SHA-256 kryptografiskt pussel. När pusslet är löst adderas blocket med de innehållande transaktionerna på blockkedjan.
Lyckas en nod lösa pusslet skapar den samtidigt nya Bitcoins som den får som belöning samt så får den betalt en transaktionsavgift för utfört arbete.
Denna process kallas för Proof of work och är den del av Bitcoin mining.Medans mining noderna kräver speciell hårdvara som är väldigt energikrävande så sker blockverifieringen av Bitcoin noder som kan köras på en gammal PC. Dessa noder har en full kopia av ledgern och alla Bitcoin transaktioner som någonsin utförts vilket tillåter dem att validera det nya blocket som ska adderas till blockkedjan. 51% av alla noder på nätverket måste validera transaktionen för att den ska bli godkänd. Vem som helst kan starta en full Bitcoin nod för transaktionsverifieringar och hjälpa stärka säkerheten på nätverket.


KrypteringsnycklarNär du sätter upp din Bitcoin plånbok så får du en privat krypteringsnyckel som ger dig tillgång till dina Bitcoin som finns på blockkedjan decentraliserat på internet. Dina Bitcoin lämnar aldrig blockkedjan och finns inte fysiskt på din kryptoplånbok i din dator, telefon eller hårdvaruplånbok. Plånboken innehåller bara krypteringsnyckeln som låser upp de Bitcoin adresser du har nyckeln till och tillgångarna på dessa adresser.
Tappar du din Bitcoin wallet(Bitcoin plånbok) som är installerad som en app på din telefon men har kvar krypteringsnyckeln så kan du alltid komma åt dina Bitcoin genom att installera en ny Bitcoin wallet app på din nya telefon och anger sedan din privata krypteringsnyckel på nytt.
Denna privata krypteringsnyckeln kallas även för Secret Recovery Phrase(Seed Phrase) och består av 12 eller 24 ord. Skydda denna återställningsfras genom att aldrig spara den på en dator eller telefon utan skriv ner den på ett papper och förvara säkert samt memorera.Som tidigare beskrivet så kan du utan en krona på fickan och enbart kläderna du har på dig ta dig världen runt med hela din förmögenhet i form av Bitcoin bara du memorerat din återställningsfras.Dela aldrig din krypteringsnyckel med någon person, entitet eller app som du inte 100% litar på.


Lightning transaktionerLänder och företag som anammat Bitcoin som lagligt betalmedel använder sig av Bitcoins Lightning nätverk för snabba butiksbetalningar och vardagstransaktioner personer mellan. Det vi mest skulle kunna likna det med är betalsystemet Swish. Hittills är det två länder som har Bitcoin som lagligt betalmedel. El Salvador och Centralafrikanska republiken.Lightning Network är ett sekundärt lager på Bitcoin blockkedjan som tillåter blixtsnabba betalningar och transaktioner utanför blockkedjan, men som drar nytta av blockkedjans säkerhet och decentralisering.Lightning transaktioner är Off-chain transaktioner medans traditionella Bitcoin transaktioner sker On-chain. On-chain går långsammare och kostar mer i avgift medans lightning transaktioner är nästintill kostnadsfria. Lightning nätverket ligger ovanför Bitcoin blockkedjan som ett andra lager vilket erbjuder hastighet, kostnadsbesparingar och skalbarhet för hela Bitcoin-nätverket.


Vad var pengar innan fiatstandardenVärldens nuvarande monetära system baseras på fiatpengar vilket är ett nytt och experimentellt valutasystem som i sin nuvarande form introducerades 1971. Men vad var pengar innan fiatstandarden?
I årtusenden innan dess har pengar alltid representerats av en sällsynt och eftertraktad tillgång som guld.
Hårdvaluta är något som har ett säkert och bibehållande värde. Något som är svårt och arbetskrävande att skapa mer av och därmed eftertraktat som ett lagringsmedium av värde. Guld är eftertraktat då det är beständigt, begränsat i total mängd, och resurserkrävande att utvinna. Detta gör att den ökande mängden guld per år är konstant och väldigt begränsad vilket skapar en minimal inflation av guldets värde under årtusenden.Ett guldmynt idag köper dig lika mycket om 100 år. Detta är motsatsen till dagens fiatstandard där pengarmängden i en valuta kan dubbleras med "ett tryck på en tangent" vilket i slutänden skapar skenande inflationen då dessa pengar saknar underliggande värde och enbart urvattnar värdet på de redan tidigare existerande pengarna.I början av 1800-talet så infördes guldstandarden för att underlätta den globala handeln då transaktioner i stora mängder fysiskt guld var opraktiskt. Detta bestämde förhållandet fysiskt guld mot ett lands sedlar och mynt . Länders valuta var nu uppbackad av fysiskt guld och kunde lösas in mot en angiven mängd guld hos landets centralbank.


Fiatpengar1914 tog första världskrigets deltagande länder bort sina valutors uppbackningen av guld vilket tillät dem att trycka oändligt med pengar till statskassan istället för att att införa impopulära beskattningar av befolkningen för att finansiera krigsinsatsen. Detta blev starten av fiat standarden och årtionden av massiv inflation, återkommande recessioner, depressioner samt slutet av flera tusen år av sunda pengar i form av guld standarden.1945 signerades Bretton Woods avtalet mellan andra världskrigets vinnare där staterna gick med på att deras valutor skulle backas upp av den största vinnaren i kriget. Den globala reserv valutan blev US dollarn. Den backades i sin tur teoretiskt av guld men detta system var korrupt då USA såg till att konstgjort pressa ner guldpriset samtidigt som de tryckte mer pengar relativt till statens guldreserver. Detta skapade inflation framförallt i de andra ländernas valuta.1971 togs den manipulerade uppbackningen av guld bort för US dollarn, vilket därefter tillät den och andra länders valutor att tryckas i oändlighet. Den följande inflationen detta system skapar är stöld av våra besparingar och arbetade tid.Sunda pengar ersattes av dåliga pengar och korruption.


US dollarns inflation och förlust av köpkraft1913 fick USA:s centralbank Federal Reserve mandat att hantera penningmängden för att säkerställa ekonomisk stabilitet. Realiteten blev motsatsen då mer pengar än någonsin trycktes och värdet av dollarn mer än halverades på några år.USA ökade penningmängden för att finansiera underskottet under världskrigen följt av Koreakriget och Vietnamkriget. Detta ökade genomsnittspriset på varor och tjänster samtidigt som köpkraften för dollarn sjönk.I slutet av 1960-talet var mängden dollar i omlopp för stort för att kunna backas upp av USA:s guldreserver. President Nixon upphörde omvandlingen av amerikanska dollar till guld 1971. Detta markerade slutet för guldstandarden och hädanefter kunde alla valutor tryckas i oändlighet. Nu 50 år senare så ser vi dödsryckningarna av detta misslyckade experiment.


Fractional Reserve BankingFiatpengasystemet är kopplat till skuldsystemet fractional reserve banking där alla pengar som finns i cirkulation är krediter(skuld).
De skapas genom att centralbanken köper obligationer(skuldbrev) från en privat bank. När banken överför obligationerna till centralbanken får de pengar i utbyte. Dessa pengar har centralbanken trollat fram ur tomma intet och kallas för centralbankspengar(RIX). Med dessa baspengar sätter de privata bankerna igång sitt pengaskapande i form av krediter.
Med 1000 kronor i nyskapade pengar från centralbanken kan banken låna ut 900 kronor till hushåll eller företag i form av krediter.
Historiskt sett så var banken tvungen att behålla 10% av den utlånade summan i reserv men nu för tiden är detta krav 0%. Dessa kallades för fraktionella reserver vilket är grunden för vårt monetära system. När de 900 kronorna i kredit används hamnar de till sist hos en annan bank som lånar ut 810 kronor och behåller 90 kronor som reserv.... och så vidare. 1000 nya centralbankskronor leder i teorin till en ökad penningmängd, nya pengar(krediter), på 10 000 kronor.
2022 är 99% av Sveriges penningmängd i form av digitala krediter och är pengar som helt och hållet är skapade ur skuld mot de statligt insatta pengarna som i sin tur är baserade på statsobligationerna(skuldbrev).Se filmen i detta avsnitt för mer information.


Inflation i praktikenVärldens 2700 miljardärer har ökat sina rikedomar med 38 biljoner kronor sedan 2020.
Denna ökning är inte p.g.a. den "fria marknaden" utan en direkt överföring av förmögenhet från de fattiga, arbetarklassen och medelklassen till de allra rikaste genom tryckandet av mer pengar i form av krediter.
Orsaken är en enorm expansion och inflationen av världens fiat valutor innan och under pandemin. Det är storbankerna och finansdistrikten som står närmast riksbankerna som drar störst nytta av detta systems nyskapade pengar i form av lån.Motivationen är "stimulans av ekonomin" men verkligheten är att penningmängden expanderas och ökas av riksbankerna vilket ökar den spekulativa utlåningen av dessa nyskapade och upblåsta pengar från banker till finansföretag. Med dessa fördelaktiga lån kan de i sin tur artificiellt blåsa upp och manipulera värdet på sina aktier för massiva bonusar till styrelsen utöver massiva aktieutdelningar.
Samtidigt rapporterar media missvisande att "ekonomin går uppåt" när aktievärdet ökar i alla stora aktieindex.
Denna grupp har i årtionden kunnat låna astronomiska summor till nära inpå nollränta som bl.a. används för aktieåterköp av bolaget som tar lånet. Aktieåterköpen höjer artificiellt bolagets aktiekurs vilket i sin tur tillåter massiva aktieutdelningar till företagets ledning och dess ägare. Bara under 2018 bestod 68% av företagens nettovinst i S&P 500 index av just aktieåterköp. S&P 500 index är de 500 största börsnoterade aktiebolag som handlas med i USA. Det är det näst största indexet i USA efter Dow Jones Industrial Average.Resultatet är en artificiellt uppblåst marknad utan riktig värdeökning. Värdeökningen består av att mer pengar skapas från ingenstans vilket urvattnar värdet på våra existerande sparade pengar rakt ner i fickorna hos de allra rikaste.
Inflationen vi ser är resultatet av att fiatsystemet kan manipuleras till ett fåtal människors fördel.


Köp, transaktioner och förvaltning Köp av Bitcoin sker enklast via krypto växlingsajter och deras mobilappar. Det finns en uppsjö av dessa som skiljer sig i pris, funktion och användarvänlighet.Många tror att man måste köpa en hel Bitcoin men då en Bitcoin kan brytas ned i 100 miljon Sats så kan du köpa en bråkdel av en hel Bitcoin. Sats en förkortning för Satoshis, som är den minsta kontoenheten och värdet i Bitcoin nätverket. En Satoshi kan förlikas med ett öre då 100 öre är lika med en krona. I detta fall består 1 Bitcoin av 100 miljoner Sats eller Satoshis.När du väl införskaffat dina första Bitcoin så är det viktigt att välja om du vill att handelsplatsen ska förvalta tillgången till dina Bitcoin eller om du själv vill förvalta krypteringsnyckeln som ger dig tillgång till dem på blockkedjan.Oavsett om du väljer att förvalta dina Bitcoin själv eller att ha dem kvar på handelsplatsen så flyttas aldrig dina Bitcoin bort från Bitcoin blockkedjan. Frågan är om det är du eller sajten som äger krypteringsnyckeln till Bitcoinadressen på blockkedjan med dina Bitcoin. Läs mer om blockkedjan och krypteringsnycklar i avsnittet Vad är Bitcoin.Med en kryptoplånbok så kan du enkelt förvalta tillgången till dina Bitcoin genom att ange din krypteringsnyckel till plånboken. Från plånboken kan du sedan ta emot eller skicka Bitcoin till andra plånböcker.
Det är lite som att först identifiera dig med ditt Bank-ID och sedan Swisha kronor till och från ditt och andras telefonnummer. Skillnaden är att detta sker decentraliserat direkt på blockkedjan, utan mellanhänder som banker, företag eller myndigheter.


Guide till köp av Bitcoin Följ instruktionerna i videon för att enkelt köpa Bitcoin genom den svenska appen Safello som är godkänd av Finansinspektionen. Safello appen är enkel att köpa Bitcoin med då de tar SWISH.Andra bra, smidiga och prisvärda växlingsalternativ med fler funktioner än Safello är Crypto.com appen samt bitstamp.net.


Bitcoin wallet guideFölj instruktionerna i videon för att installera en Bitcoin wallet för egen förvaltning av dina Bitcoin om du inte vill förlita dig på en tredje part som förmyndare av dina Bitcoin.
Not your keys, not your coins.
I denna video så installerar vi appen BlueWallet då den även stödjer Lightning wallets för blixtsnabba stransaktioner av Bitcoin utanför blockkedjan.Vi går igenom skapande av Bitcoin On-chain wallet och Bitcoin Lightning wallet samt överföringar till och från dem.


#1 Vad är Bitcoin?I detta avsnitt sammanfattar vi informationen på hemsidan alltombitcoin.se. Vi går igenom grunderna till Bitcoin och varför det behövs nu mer än någonsin. Hur skapas pengar i vårt nuvarande monetära system som är fiatpengar och vad var pengar innan dess.
Till slut så går vi även igenom hur du köper och förvaltar Bitcoin.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#2 Vad ger Bitcoin sitt värde?I detta avsnitt så tittar vi på vad som ger vårt nuvarande monetära system fiatpengar värde och vad som ger guld sitt värde som historiskt varit mänsklighetens hårdvaluta under tusentals år.
Hur står sig Bitcoin mot dessa två som ett lagringsmedium av värde och vilka problem löser den?
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#3 InflationI detta avsnitt så pratar vi om ett väldigt aktuellt ämne, inflationen som rasar världen över.
För att förstå grundorsaken till inflationen som pågår just nu måste vi titta på hur våra pengar skapas ur tomma intet och expanderas i form av oändliga krediter som urvattnar värdet i våra besparingar men också ligger till grund till ansvarslösa och oproduktiva investeringar i finanssektorn.
Det är framförallt det monetära experimentet QE, eller kvantitativa lättnader som riksbanker världen över introducerade efter finanskrisen 2008 som skapat denna situation vi nu sitter i med en expanderad penningballong redo att explodera.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#4 Bitcoin vs. fastigheter som investeringI detta avsnitt så tittar vi på hur Bitcoin historiskt står sig som en investering jämfört med fastigheter. Bitcoins har funnits sedan 2009 och hur ser dess avkastning ut jämfört med om du investerat i fastigheter under olika delar av denna period. Vi pratar också om fyra andra fördelar med Bitcoin över fastigheter som investering.1- Delbarhet
2- Investeringsmängd
3- Portabilitet
4- Underhåll
Källor till statistiken.Ekonomifakta
Bitcoin Return Calculator
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#5 Bitcoin vs. KryptovalutorI detta avsnitt pratar vi om varför ska man skaffa Bitcoin och inte andra kryptovalutor. Varför är Bitcoin det bättre alternativet? Det finns en uppsjö av kryptovalutor att köpa på växlings sajter som många hävdar sig vara konkurrenter till Bitcoin men också har andra funktioner, är säkrare och brukar modernare teknik. Så vad är skillnaden på dem och Bitcoin?Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#6 Energibov eller energihjälteI det här viktiga avsnitt ska vi granska Bitcoins energiförbrukning med tanke på energisituationen i Sverige och världen.
Bitcoin har i flera år blivit attackerad och kritiserad för sin höga energiförbrukning och pekas ut som en energibov där förbrukning i dagens energikris inte kan motiveras och även förbud skriks från vissa håll.
Varför har Bitcoin så hög energiförbrukning och vilka är energikällorna den använder.
Men viktast av allt måste vi prata om vilka energi och miljöproblem Bitcoin löser istället för skapar.
Smutskastningen från media och dess skeva rapportering i detta ämne ifrågasätts och motsatsen till den presenteras.
Bitcoin solves this.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#7 Rädsla, osäkerhet och tvivel I det här avsnittet pratar vi om rädsla, osäkerhet och tvivel.
Bättre känt som FUD, fear, uncertanty and doubt kopplat till Bitcoin och dess kurs.Bitcoin går igenom en björnmarknad just nu samtidigt som hela världsekonomin håller på att havera.
Vi tittar på historiska bear markets som Bitcoin gått igenom. Vad är anledningarna till dem och hur ser framtiden ut för Bitcoin? Är denna FUD berättigad och vad behövs för att återfå förtroendet om du tappat det?
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#8 Bitcoin är bara för kriminellaI det här avsnittet ska vi prata om Bitcoin och dess koppling till kriminaltiet. Historiskt sett så har media målat upp bilden av Bitcoin som att den bara brukas av kriminella och detta används som slagord för att förbjuda Bitcoin. Transaktioner över Darknet sidor som Silkroad uppmärksammades tidigt i media där droger och vapen såldes och betalades med Bitcoin.
Men på senare tid så är det först och främst så kallade Ransomware attacker mot företag och andra former av institutioner där media blåser upp Bitcoins roll i utpressningen för att åter få tillgång till datan. Är mängden kriminella transaktioner över Bitcoin större än med vårt nuvarande pengasystem? Vi går igenom statistiken och sanningen är motsatsen till vad media vill få oss att tro.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#9 Den perfekta stormenI det här avsnittet har jag en smått förvirrad och kort utläggning som jag var tvungen att få ur mitt system över mina egna reflektioner om vad som händer i världen i relation till Bitcoin och Bitcoins framtid i världen.
Är dollar dominansen och fiatsystem på väg att haverera?
Det som länge såg ut att vara en omöjlighet har genom ödets nycker och en mångfald av faktorer samverkat till den perfekta stormen som har lett till att Bitcoin idag är positionerad till att ta sin rättmätiga roll som en global valuta för folket.
Ser man tillbaka på resan Bitcoin gjord sedan 2009 så kan det kännas smått otroligt att den helt utan marknadsföring och enbart på folkets tilltro till dess protokoll och regelverk nu 2022 är en världsvaluta känd av alla och tillgänglig för alla.
Alltombitcoin.se
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#10 Inflation Del 2I del 2 om inflation ger vi dig mer information om orsaken till inflationen vi ser världen över idag.
Lyssnar man på nyheterna/politiker så får man lätt bilden att inflationen kommit från ingenstans och att det är konflikten i Ukraina och energibrist p.g.a energiblockaden av rysk gas och olja som är orsaken till den.
Vi undersöker hur årtionden av produktionsflytt till låglöneländer samtidigt som tekniska innovationer exploderat har varit deflatoriskt vilket maskerat den monetära inflationen.
Avglobaliseringen med transportkedjeproblem och energiprishocker skapar en ketchupeffekt där inflationen nu öser över oss.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#11 AI vs BitcoinArtificiell Intelligens chatten, Chat GPT släpptes i slutet av 2022 vilket har tagit världen med storm.
I detta avsnitt så frågar vi AI:n frågor relevanta till Bitcoin baserat på två grundpremisser och bett den dra slutsatser baserat på dem.
I den första frågan så ber jag den beskriva framtiden om Bitcoin och alla andra decentraliserade kryptovalutor dör ut medan fiat systemet fortsätter i samma riktning som den är på väg nu med implementeringen av centraliserade CBDC valutor.
I den andra frågan så får den beskriva framtiden om det nuvarande fiat pengasystemet havererar världen över och istället ersatts helt av Bitcoin som global reserv valuta.
Jag låter dig avgöra vilken av dessa scenarion den beskriver som lockar mest.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.Fountain.fm
Spotify
iTunes


#12 Bankkrasch och betalningarMedan bankerna kraschar hej vilt runt Bitcoin så blir dens största användningsområde som fristad från just det trasiga banksystemet väldigt aktuellt.Jag går igenom de vanligaste användningsområdena för Bitcoin runt om i världen och hur kaoset vi ser i bankvärlden kan påverka Bitcoin anvädningen och sparandet i Sverige.
Tjäna Bitcoins genom att lyssna via Fountain.fm appen.
Fountain.fm
Spotify
iTunes